HCC Beleggen Banner Advertisement
Menu
Voorpagina
HCC Beleggen
Symposia
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief(archief)
Artikelen
Beleggers Info
Downloads
Sitemap


Voorpagina arrow Nieuwsbrief(archief) arrow Nieuwsbrief20171201
Nieuwsbrief20171201
..
HCC-Beleggen-Nieuwsbrief-logo.gif
December 2017
..

Zet vast in uw agenda:      70ste HCC Beleggen Symposium, De Bilt,  28 april 2018 


Verlies nemen ??
Bron:  Jan Kolkman,  Stockpicker-signaal
stockpicker-signaal-250x41gr.gif

Jan-Kolkman-wt120x160.gif

Jan Kolkman, 

oprichter van Stockpicker-signaal
heeft tientallen jaren ervaring opgedaan met de belegging in aandelen bij een grote beleggingsmaatschappij en hij heeft zich daarna, via cursussen, symposia en heel veel lezen, gespecialiseerd in technische analyse. Hij hanteert diverse algemeen gebruikte indicatoren en daarnaast ook signalen uit eigen koker.Stel je hebt aandelen gekocht in de overtuiging dat die koers zal stijgen, maar helaas, het zit tegen. Daar heb je je echter op voorbereid.
Je gaat verlies nemen wanneer de koers een bepaald percentage onder je aankoopkoers is gezakt of in een andere optiek wanneer de koers door een bepaald steunniveau is gedaald.


Maar is het dan verstandig om je hele positie op te ruimen?
Soms wel, maar vaak ook niet.
Kijk daarvoor eens naar de onderstaande grafiek. Daar is de koers aanvankelijk gedaald, maar na een poosje behoorlijk gestegen en wel zoveel dat je, wanneer je de aandelen had gehouden, een aantrekkelijke winst had behaald.
Je was gewoon wat te vroeg met je aankoop.

Daarom: wat is wijsheid?
In het geval dat een koers na je aankoop daalt, dan beveelt Stockpicker-signaal aan om een deel, bij voorbeeld een derde deel, van het gekochte aantal stukken te verkopen. Daarmee heb je dan het risico op een groter verlies verkleind voor het geval de neergaande trend zich voortzet.
Treedt echter een herstel op, dan doe je gewoon mee met twee derde deel van je oorspronkelijke positie en kan je aankoop toch in een winstgevende situatie eindigen.
We weten als belegger dat een koers nooit in een rechte lijn omhoog gaat. Houd daarom elke positie nauwlettend in de gaten zodat je tot actie kunt overgaan, zodra de situatie daarom vraagt.

Doe je een deel dan doe je het nooit helemaal verkeerd.

Als het nooit een minnetje mag zijn kan het
nooit een plus worden.

Als je slim bent leer je van je fouten,
Als je wijs bent leer je van andermans fouten

Maar wees wel voorbereid op een flinke uitschieter. Dus geef een order door aan je broker op welk niveau je afscheid wilt nemen van hoeveel aandelen. Daarmee voorkom je je achteraf zegt:

Goh op die koers had ik gisteren wel willen verkopen.

Maar je weet gisteren is verleden tijd en je kunt de tijd niet terugdraaien. En de koers stond maar een moment op die aantrekkelijke verkoopkoers en is nu al weer ruim acht procent lager.
Ik kan me nog goed herinneren dat ik aandelen kocht op 22 dollar in de verwachting dat de onderneming binnen een week met een bericht van goedkeuring van de FDA, de Amerikaanse toezichthouder Food and Drug Administration, die de toelating van geneesmiddelen moet beoordelen, zou komen. Die FDA kwam wel met een bericht, maar het was een afkeuring. Dus de koers klapte in elkaar naar 14. Dat was voor mij een te laag niveau om nog uit te stappen, te meer omdat ik ervan overtuigd was dat de onderneming alles in het werk zou stellen met een verbeterd kandidaat-medicijn opnieuw bij de FDA zou aankloppen voor een goedkeuring.
20171201-Chart1_-_SAREPTA_THERAPEUTICS_ORD-740x507.png
In de weken daarna herstelde de koers naar 22, mijn break even point, en verder naar 27 en ik las weer berichten dat een nieuwe aanvraag was ingediend. En bij een goedkeuring zou de koers wel eens naar 40 dollar kunnen oplopen. Daarom gaf ik een order op 37 de helft van mijn positie verkopen.

En plotseling sprong de koers op de opening naar 50 dollar waarop ik zaken deed.
De rest verkocht ik op 54 dollar. 


Hcc Beleggen interessegroep Computerbeleggersgroep-ZH
 
Computerbeleggersgroep-ZH
zh230x180.jpg HCC Beleggen IG Computerbeleggersgroep-ZH in de regio Zuid HollandSinds de oprichting in 2002 houden wij ons bezig met “Beleggen met behulp van de computer”. Het accent ligt daarbij op het vergroten van de kennis van het ontwikkelen en exploiteren van handelssystemen. Deze zijn vooral gebaseerd op methoden uit de kwantitatieve en statistische analyse. Uiteraard wordt daarbij ook aandacht besteed aan ondersteunende software. Regelmatig besteden we echter ook aandacht aan andere vormen van beleggen zoals Fundamentele analyse. Daarbij gaan we altijd uit van het beschrijven en bespreken van een gestructureerde aanpak die gebaseerd is op objectieve grondslagen. 
Wij komen 9 keer per jaar bijeen. Afwisselend in Berkel & Rodenrijs en Delft.
Klik hier voor meer info    Contactadres: Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken 


Aandelen: niet langer ondergewaardeerd
Bron:  Beterinbeleggen, Hendrik Oude Nijhuis
Beter-In-Beleggen203x27.png
Hendrik-Oude-Nijhuis-120x160.jpg
Hendrik Oude Nijhuis

Auteur, oud bestuurslid HCC Beleggen en BSC Duitenberger.
Oprichter Warrenbuffet.nl
Hendrik Oude Nijhuis heeft zich jarenlang verdiept in ‘s werelds beste beleggers. Hij is medeoprichter van Beterinbeleggen.nl en zijn bestseller over Warren Buffett is via de website http://www.warrenbuffett.nl/ gratis beschikbaar. Deze column is niet bedoeld als individueel advies tot het doen van beleggingen.

Wanneer ik beleggers spreek wordt mij dikwijls gevraagd naar de jarenlange opmars van aandelen. Zijn aandelen daardoor inmiddels niet alweer behoorlijk aan de prijs?
Zelf heb ik de afgelopen jaren vele malen gesteld aandelenmarkten aan de goedkope kant te vinden. Dit temeer omdat de actuele lage rente een wat hoger dan gemiddelde waardering rechtvaardigt.


Voor 's werelds belangrijkste beursindex, de Amerikaanse S&P 500-index, wordt nu 18 keer de verwachte winst voor komend jaar betaald. Het langjarig gemiddelde is 15 keer de verwachte winst. De huidige hoger dan gemiddelde waardering is naar mijn idee vanwege de lage rente terecht maar veel meer dan dit eigenlijk niet. 

Verwacht en daadwerkelijk rendement
Wanneer aandelenmarkten correct gewaardeerd zijn betekent dit dat een rendement verwacht mag worden in lijn met het historische gemiddelde. Voor aandelen is dat exclusief inflatie ongeveer 6% per jaar. En met inflatie erbij mag daar nog zo'n 2% bij worden opgeteld. Zo'n slecht beleggingsalternatief zijn aandelen kortom nog steeds niet.
Let wel: wanneer het verwachte rendement bijvoorbeeld 6% bedraagt wil dit niet automatisch zeggen dat het daadwerkelijke rendement ook 6% zal zijn. Het is beslist mogelijk dat aandelen komend jaar bijvoorbeeld 30% dalen (of 30% stijgen!) ongeacht wat het verwachte rendement is.

Schommel
Waar aandelenmarkten soms heftig fluctueren geldt dat er over langere periodes bezien sprake is van een gestage mars omhoog. Dit wordt verklaard doordat de opgetelde winsten bij de onderliggende bedrijven gestaag oplopen. Op korte termijn echter wordt het rendement vooral bepaald door schommelingen in waardering oftewel schommelingen in sentiment.

Vergelijkbaar met een schommel die beweegt zijn beleggers soms euforisch en bereid voor aandelen een heel hoge prijs te betalen (zoals tijdens de piek van de internethype, omstreeks het jaar 2000). Een andere keer zijn beleggers juist heel somber gestemd en zijn aandelen voor spotprijzen te koop (zoals ten tijde van de kredietcrisis, eind 2008 / begin 2009).

Meestal echter is de situatie niet zo extreem, en zijn de aandelenmarkten wat aan de goedkope of juist wat aan de dure kant. De actuele situatie zit hier naar mijn oordeel precies tussenin.
Van belang te beseffen is dat de waarderingen van individueel aandelen lang niet altijd gelijke tred houden met die van de aandelenmarkt in totaliteit. Voor wie in individuele aandelen belegt is de vraag of aandelen in het algemeen nog aantrekkelijk zijn zo bezien niet eens zo relevant. 


Hcc Beleggen interessegroep CoSA
CoSA-370x215.png

CoSA, Computerondersteunde Selectie van Aandelen, gebaseerd op fundamentele analyse van bedrijven. Er wordt primair gekeken naar omzet, nettowinst, eigen vermogen, dividenden en winst per aandeel om de kwaliteit van een bedrijf te bepalen. Pas als het bedrijf kwalitatief aan minimum eisen voldoet wordt er naar de koersen gekeken.
Indien u meer wilt weten over de activiteiten van CoSA, kunt u de voorlopige CoSA-webpagina (klik hier), raadplegen of contact opnemen met de voorzitter: Jan van der Meulen via Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
U kunt zich met hetzelfde mailadres aanmelden voor het ontvangen van informatie, zoals de wekelijks verschijnende CoSA-nieuwsbrief en voor het verkrijgen van toegang tot de voor CoSA-leden beschikbare Europese CoSA/SSG-verzameling. 


Wereldwijd vastgoed: actief of passief?
Bron:  Ronald van Genderen, Morningstar
MorningstarLogo-Header.gif
Er zijn weinig Morningstar
categorieën waarin actieve beheerders het zo moeilijk hebben om hun benchmark te verslaan als binnen Aandelen Sector Onroerend Goed - Wereldwijd Indirect. Is het dan beter om te kiezen voor een aanzienlijk goedkoper indexfonds of ETF?

Beleggers die in wereldwijde vastgoedaandelen willen beleggen hebben een ruime keuze. In totaal zijn er 28 actief beheerde beleggingsfondsen in Nederland verkrijgbaar waarvan tevens een aandelenklasse beschikbaar is zonder distributievergoeding. Aan de passieve kant tellen we 8 ETF’s en 4 indexfondsen.

Daarmee is het direct duidelijk dat actief beheer binnen wereldwijd vastgoed de boventoon voert.
Dat is wellicht opmerkelijk, omdat er weinig Morningstar categorieën zijn waarin actieve beheerders zo’n grote moeite hebben om waarde toe te voegen, oftewel de benchmark weten te verslaan, als binnen Aandelen Sector Onroerend Goed - Wereldwijd Indirect het geval is. Zo behaalden actieve fondsen over de afgelopen 10 jaar een gemiddeld jaarrendement van 2,36% in vergelijking met een rendement van 3,71% per jaar voor de meest gebruikte benchmark, de FTSE EPRA/NAREIT Developed Index.

Ter illustratie kunnen we ook kijken naar bijvoorbeeld een grafiek met daarin de 1-jaars voortschrijdende rendementen. In de onderstaande grafiek staat over de afgelopen 10 jaar het gemiddelde rendement van alle actieve fondsen binnen de categorie afgezet tegen het rendement van de benchmark. Aan de hoeveelheid rode balken in de grafiek, die duiden op een underperformance van het gemiddelde voor actieve fondsen versus de benchmark over een 12-maands periode, is de teleurstellende prestatie van actieve beheerders duidelijk te zien. Alleen in de periode 2007 – 2009, ten tijde van de financiële crisis, wisten actieve beheerders over een wat langer aaneengesloten periode waarde toe te voegen.
Morningstar-Fig1-10jaar-rendement-vastgoed700x331.png
Fig1 10jaar gemideld rendement alle actieve vastgoed fondsen versus benchmark

Om de magere prestaties van actief beheer binnen wereldwijd vastgoed verder te verduidelijken, hebben we de prestaties van de fondsen over 10 en 5 jaar afgezet tegen de FTSE EPRA/NAREIT Index.
Van de 28 actief beheerde fondsen hebben 14 fondsen een track record van 10 jaar of langer, maar slechts 3 fondsen weten de benchmark over die periode te verslaan. Het aantal fondsen met minimaal 5 jaar aan historie is aanzienlijk hoger, namelijk 22. Het aantal fondsen dat de benchmark over 5 jaar verslaat neemt echter niet toe: opnieuw zijn er slechts drie in staat om de benchmark achter zich te laten.

Het gebrek aan waarde toevoegende beheerders is ook terug te vinden in fondsen met een Morningstar Analyst Rating. Van de 28 actief beheerde fondsen worden er 6 gevolgd door fondsanalisten van Morningstar en van die 6 heeft er slechts 1 een positieve rating, namelijk NN Global Real Estate met een Bronze rating, terwijl de overige 5 fondsen een Neutral rating hebben.

Kosten
Een belangrijke verklaring voor het verschil in lange termijn rendement van actieve fondsen aan de ene kant en de benchmark (en passieve fondsen) aan de andere kant - en mogelijke reden om voor passieve fondsen te kiezen - zijn de kosten. Zo rekenen de actieve fondsen gemiddeld 1,04% aan lopende kosten, varierend van 0,55% voor het goedkoopste fonds tot 1,67% voor het duurste fonds. Passieve fondsen zijn aanzienlijk goedkoper met een gemiddelde lopende kosten ratio van 0,36%. Het goedkoopste fonds rekent hier 0,14%, terwijl het duurste fonds 0,59% aan beleggers vraagt.

Een andere observatie die in het voordeel van passieve producten spreekt, is de mate waarin de koersontwikkeling van actieve fondsen afwijkt van de benchmark. Zo is de dispersie in rendement voor de actieve fondsen zeer gering. De rendementen van de 22 actieve fondsen met een track record van 5 jaar of langer liggen bijvoorbeeld allemaal binnen een marge van iets meer dan 3,5 procentpunt, wat zeer gering is.

Daarnaast hebben vrijwel alle fondsen een correlatie, oftewel de mate waarin de koers van een fonds meebeweegt met de benchmark, van 0,90 of hoger. Slechts twee fondsen hebben een iets lagere correlatie. Dat betekent dat de koersen van de fondsen in grote mate een gelijk patroon kennen als dat van de benchmark. Dat is opmerkelijk, aangezien de active share van de meeste fondsen 60 of hoger bedraagt. Een niveau wat over het algemeen als ruim voldoende afwijking van de benchmark wordt beschouwd voor een actieve beheerder om waarde toe te kunnen voegen.

Binnen wereldwijd vastgoed is dat wellicht niet actief genoeg, of de wereldwijde vastgoed markt is zo efficiënt en de koersen bewegen zo synchroon dat actief beheer nauwelijks kans van slagen heeft.
Hoe dan ook, de case voor passieve fondsen lijkt uitzonderlijk sterk binnen wereldwijd vastgoed.
20171201-Morningstar-Fig2-700x265.png
Fig2 Actieve en passieve wereldwijde vastgoedaandelenfondsen met een Morningstar Analist Rating
 


De beste smallcapstrategieën: deep value bij koplopers
Bron: Ronald Kok, Analist.nl  - 25 nov 2017
analist.nl200x42.gif
2017-Ronald-Kok120x160.jpg


Ronald Kok (RBA) 

Financieel analist, entrepeneur en uitgever van o.a. Analist.nl
Na zijn economie opleiding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, VBA aan de VU  Universiteit van Amsterdam bleef hij zich verder specialiseren w.o. EFFAS , en  focust hij zich nu vooral op financiële analyse en de praktische toepasbaarheid van beleggingsstrategieën. Zijn aandachtsgebieden zijn vooral de Amerikaanse en Europese aandelen. Daarnaast focust Ronald zich ook op derivatenstrategieën, asset-allocatie en risicomanagement.


Smallcaps worden in de regel beschouwd als aandelen met zowel hogere risico’s maar ook met hogere rendementen. Rendement en risico zouden dus hand in hand met elkaar gaan.
Het hogere rendement voor de kleinere aandelen wordt doorgaans beschreven als de compensatie voor de hogere risico’s (ook wel de smallcap premie genoemd).
Indien u onze eerdere publicaties hier gelezen heeft dan weet u dat wij veel publiceren over hoe aandelenstrategieën in het verleden gewerkt hebben.

In deze bijdrage behandelen we de rendementen van de smallcapstrategieën en zoomen we in op de ‘superscreener’ Magnet Kimmel waarvan die in het smallcapsegment al jaren duizelingwekkende rendementen opleverde.


Met smallcaps bedoelen we de bedrijven met marktkapitalisaties tussen de 500 miljoen euro tot en met 1 miljard euro. De groep hier onder, de microcaps, is ook een hele interessante maar heeft helaas wel fors minder liquiditeit. Uiteraard hebben de microcaps ook geen hoge liquiditeit maar voor de lange termijn beleggers is dit een minder probleem.

Rendementen alle marktkapitalisaties

In de onderstaande tabel tonen we de historische rendementen van de beste aandelen strategieën voor Europa en de VS wanneer u in 2004 100 euro in een dergelijke screener had belegd. Dit voor alle marktkapitalisaties over de periode van 2004 tot en met 2017 inclusief de ontvangen dividenden.
U ziet dat de top strategieën buitengewoon hoge rendementen behaald hebben maar dat deze ook harde klappen hebben gekregen bij de crash in 2008. Hiermee willen we benadrukken dat u zich zeker niet rijk moet rekenen indien zich volledig op 1 of 2 van deze strategieën zou gaan richten met uw portefeuille.
U ziet bijvoorbeeld dat het mandje aandelen dat op basis van de screener van Richard Beddar werd vastgesteld nu al bijna 1100 euro waard is. Andere erg goed renderende screeners voor het totale marktsegment zijn die van Deep value megacaps en die van Buffett Hagstrom.
20171201-aandelenstrategie-740x136.png
Rendementen alle marktkapitalisaties

Rendementen microcaps

In de tweede tabel hier onder zien we de top rendementen van de screeners voor de microcaps.
Het zal u niet verassen dat deze rendementen hiervan fors hoger liggen.
Indien u in 2004 100 euro had belegd in de screener Magnet Kimmel dan had u nu ruim 1772 euro. Dit komt neer op maar liefst ruim 30 procent per jaar.
Andere erg goed renderende screeners in het smallcap segment zijn die van Martin Zweig, Deep value small en William O’Neill.
20171201smallcapstrategie-740x135.png
Rendementen microcaps

We dienen absoluut te benadrukken dat de risico’s van diverse screeners behoorlijk hoog zijn. Zo heeft de top screener Magnet Kimmel weliswaar op jaarbasis ruim 30 procent opgeleverd sinds 2004, de risico’s waren ook behoorlijk. Zo bevatte deze screener in sommige jaren minder dan 5 aandelen.
Door puur al uw geld in een dergelijke screener te investeren heeft u uiteraard een nihile spreiding en dus ook enorm risico qua spreiding. U ziet hier onder de rendementen van deze screener.

Rendementen screener Magnet Kimmel
20171201aandelenscreener-740x102.png
Rendementen screener Magnet Kimmel

We zien dat Magnet Kimmel strategie niet alleen in 2008 harde klappen kreeg maar ook in andere jaren zijn er bij de diverse marktkapitalisaties verliezen te zien (vooral in 2011). Dit is vrij opvallend want bij veel andere screeners zien we eigenlijk alleen maar minnen in het rampjaar 2008.

Criteria screener Magnet Kimmel:
  • Vrije kasstroom afgelopen jaar minimaal 10% hoger
  • Nettowinst afgelopen jaar minimaal 10% hoger
  • Omzetgroei in de beide afgelopen 2 jaren
Deze screener heeft dus maar 3 vaste criteria en is daarmee vrij simpel te noemen. Er worden via deze screener dus bedrijven geselecteerd die niet alleen meer winst maken maar dit wordt ook gecombineerd met groeiende kasstromen en omzetten.
In het smallcapsegment was deze screener de afgelopen 14 jaar met afstand de beste in zowel de VS als Europa. Over alle aandelen met dus alle marktkapitalisaties leverde deze screener de afgelopen jaren bijna 14 procent per jaar op. Momenteel bevat deze screener o.a. deze smallcaps: Pfeiffer Vacuum, Stratec, cBrain, Gabriel en RTX A/S. 


Optimisme is terug
Bron:  Córne van Zeijl, Actiam
actiam-de-verantwoorde-vermogensbeheerder-200x70.png
cornevanzeijl-LI-120x160.jpg
Corné van Zeijl

Corné van Zeijl is analist en strateeg bij ACTIAM.
Daarnaast is hij een graag geziene beurscommentator bij onder meer RTL Z en BNR en schrijft hij columns voor verschillende media. Zijn opleiding heeft hij aan de Haagse Hogeschoold gevolgd.

Er is een enorme revival van het sentiment te zien.
Zowaar 50% van de ondervraagden denkt dat de beurs gaat stijgen in december.
Men gaat van een december rally uit.

De keuzes waren afgelopen maand uitstekend, vooral omdat men Altice bij de floppers had gezet.
Opvallend is dat dit aandeel voor de komende maand juist bij de toppers is neergezet.
Het aandeel is wel genoeg gedaald, zo vindt men.
Er waren wel meer aandelen die van kant wisselden.

De experts waren het hele jaar door erg terughoudend.
De afgelopen maand lieten ze die terughoudendheid voorzichtig een klein beetje varen.
En prompt ging de AEX met 1,8% naar beneden.
Maar voor de komende maand zijn ze helemaal los.
Maar liefst de helft van de ondervraagden denkt dat de beurs gaat stijgen. Hoewel, als ik de bijgevoegde opmerkingen lees, gaat dit niet in volle overtuiging. Men gaat vooral van een eindejaar rally uit.
20171201-actiam-fig1-740x295-i255.png
     
optimistisch
50%
neutraal
35,2%
pessimistisch
14,8%

35,2%

Ook voor het komende halfjaar zijn de experts wat enthousiaster geworden. Alleen heel wat minder uitbundig dan voor de korte termijn.
20171201-actiam-fig3-740x295-i255.png
optimistisch
37%
neutraal
41%
pessimistisch
22%

15%

Goede performance van aandelenkeuzes
De performance van de keuzes waren deze maand heel goed. Dat kwam vooral door de keuze voor Altice bij de floppers. Het aandeel liet maar liefst een daling van 59% zien. Maar ook Galapagos -12% en ASML -5% gingen flink naar beneden. Bij de toppers ging vooral Ahold hard omhoog. 11% zowaar. Per saldo zou een fictief long short fonds maar liefst 14,2% hebben verdiend. De IEX lezers lieten nog een betere performance zien, 17,7%. Ook zij hadden Altice bij de floppers gezet.

  
Saldo stemmen   perf
   flopper
Saldo stemmen   perf
GEMALTO
AHOLD
ROYAL DUTCH SHELL
HEINEKEN
VOPAK

gemiddeld
6
5
4
3
3

 -6,1%
11,4%
 -0,6%
  2,3%
 -4,5%

  0,5%
ACELOR MITTAL
ASML
KPN
GALAPAGOS
ALTICE

gemiddeld
-7
-6
-4
-3
-3
  3,0%
 -4,7%
  4,0%
-11,8%
-59,0%

-13,7%
aex
 
 -2,4%
 

Ahold topper Gemalto flopper
Voor de komende maand staat AholdDelhaize wederom bij de toppers. De experts hebben er zin in. Een opmerkelijk keuze na de dikke 11% van afgelopen maand. Maar dat kwam ook doordat Ahold vooral op de laatste dag een flinke performance liet zien. En toen hadden al diverse mensen hun stemmen ingeleverd. En Altice vindt men wel even genoeg gedaald. Vorige maand stond het aandeel nog bij de losers, maar de komende maand bij de toppers. Ook ASML maakt een switch van de floppers nar de toppers. Verder wordt de lijst vervolmaakt met Royal Dutch. Gemalto maakt juist de switch van topper naar flopper.

  
Saldo stemmen   perf
   flopper
Saldo stemmen   perf
AHOLD
ASML
ALTICE
ROYAL DUTCH SHELL
6
5
4
4

 
 
 
GEMALTO
AKZO NOBEL
UNIBAIL-RODAMCO
KPN
-8
-5
-5
-3
 

Er deden deze maand 54 experts met de enquête mee. 


Hcc Beleggen interessegroep Noordbeleggen
groep Noordbeleggen is gestart in maart 2006 rond het beleggingsprogramma Vestics.Noordbeleggen
Inmiddelszijn wij verder gegaan in de boeiende wereld van het beleggen.
Zo doen we onze beleggingen op individuele basis en komen zo'n vijf keer per jaar bijeen. Het zijn 'interactieve' bijeenkomsten waarin nieuwtjes en ervaringen onder het genot van een kopje koffie worden uitgewisseld.
Naast het bespreken van het vaste onderwerp: de 'echte' portefeuille, komen ook onderwerpen als: ervaring met broker software, handelssystemen, indicatoren, werking van opties/turbo's enz aan bod.
Met als rode draad:
 - Selecteren van Aandelen.        - Selecteren van Opties.
 - Werking en selectie van Turbo's - Selecteren van Beleggingsfondsen

Benieuwd? Kom kom gerust een keer kijken of het iets voor je is. Mail voor meer info naar Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken 


Ook in 2018 kan je meedoen.
http://www.beleggersonline.nl/images/banners/HCC-Beleggen-logo-2014-435x82.gif

Wat doe jij met je geld?
En met je vrije tijd?

HCC!beleggen is dringend op zoek naar actieve vrijwilligers om deel te nemen aan het bestuur (zo zoeken we op dit moment een secretaris), bijvoorbeeld de redactie over de nieuwsbrief te voeren, als webmaster te fungeren, te helpen bij het organiseren van symposia en andere bijeenkomsten en meer. Ben jij een enthousiaste belegger?
Meld je dan aan via Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken of Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken van HCC!beleggen.


Wie zoeken we?
Er is behoefte aan vrijwilligers die zich met verschillende zaken willen bezighouden. Zo zoeken we mensen die graag in het bestuur willen plaatsnemen, verschillende redacteuren voor diverse werkzaamheden, maar ook zijn we opzoek naar mensen die graag contacten onderhouden met bijvoorbeeld leden, en/of sprekers/standhouders voor onze symposia.

Bestuur
Binnen het bestuur van HCC!beleggen is dringend behoefte aan versterking. We zijn op zoek naar een secretaris, maar indien je affiniteit hebt met beleggen en je bestuurlijke ambities op een ander gebied liggen, komen we ook heel graag met je in contact.

Redacteuren
We zoeken redacteuren die zo’n één à twee uur per week willen besteden aan het aanleveren van artikelen voor onze  website  en/of de nieuwsbrieven. Het gaat dan om onder meer artikelen over economische onderwerpen, specifieke beleggingsartikelen of andere voor onze leden interessante onderwerpen.

Die nieuwsbrief moet natuurlijk ook in elkaar gezet worden. Ben je handig met een computer en heb je ongeveer vier uur per maand tijd, dan kun je je hiervoor aanmelden. Dit kan natuurlijk ook in combinatie met het leveren van de content voor website en/of nieuwsbrief.

Contactpersonen
Heb je meer affiniteit met mensen dan met teksten? Wees welkom want we zijn ook naarstig op zoek naar sociaal bedreven, communicatief vaardige mensen die contacten met bijvoorbeeld sprekers voor symposia maar ook met leden willen onderhouden. Dit zal ongeveer twee uur van je tijd per maand kosten. Ook hiervoor wordt natuurlijk wel interesse in beleggen verwacht.

Heb je zin en tijd ons te helpen, meld je dan aan via het het bestuur of de redactie van HCC!beleggen 


HCC beleggen Website HCC beleggen Vacatures Adverteren Downloads
Disclaimer: Deze publicatie komt tot stand op de redactie van beleggersonline.nl de website van de HCC IG Beleggen. Noch de mate waarin de berichten, voorgestelde scenario’s, risico’s en voorspellingen de marktverwachtingen weerspiegelen, noch de mate waarin zij in de realiteit zullen tot uiting komen, kunnen worden gewaarborgd. De voorspellingen zijn indicatief. De gegevens in deze publicatie zijn algemeen en louter informatief. Ze mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies. De schrijver(s) van deze publicatie en het bestuur van de HCC IG Beleggen en/of de Redactie van de Nieuwsbrief zijn derhalve niet aansprakelijk voor eventuele verliezen. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren, behaalde resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst.


 
< Vorige   Volgende >

https://www.beleggersonline.nl/ Validated by HTML Validator (based on Tidy) © 2020 Hcc Beleggen Website
De laadtijd van deze pagina is: 0.02487 seconden