HCC Beleggen Banner Advertisement
Menu
Voorpagina
HCC Beleggen
Symposia
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief(archief)
Artikelen
Beleggers Info
Downloads
Sitemap


Voorpagina arrow Artikelen arrow Resultaten CoSA-portefeuilles
Resultaten CoSA-portefeuilles

Resultaten CoSA-portefeuilles
Bron:  HCC Beleggen CoSA-werkgroep
HCC-CoSA-logo312x128.gif

CoSA, Computerondersteunde Selectie van Aandelen, gebaseerd op fundamentele analyse van bedrijven. Er wordt primair gekeken naar omzet, nettowinst, eigen vermogen, dividenden en winst per aandeel om de kwaliteit van een bedrijf te bepalen. Pas als het bedrijf kwalitatief aan minimum eisen voldoet wordt er naar de koersen gekeken.
Indien u meer wilt weten over de activiteiten van CoSA, kunt u de voorlopige CoSA-webpagina (klik hier), raadplegen of contact opnemen met de voorzitter: Jan van der Meulen via e-mail.
U kunt zich met hetzelfde mailadres aanmelden voor het ontvangen van informatie, zoals de wekelijks verschijnende CoSA-nieuwsbrief en voor het verkrijgen van toegang tot de voor CoSA-leden beschikbare Europese CoSA/SSG-verzameling.


De CoSA-werkgroep heeft drie methoden ontwikkeld voor het beleggen in aandelen op de lange termijn. We lichten die methoden hier kort toe. Zij zijn uitgebreider besproken in vorige artikelen in deze Nieuwsbrief.

Allereerst was dat de methode KoersGroeibeleggen(KG) die beoogt aandelen te selecteren waarvan we rendement verwachten te behalen door koersstijging van het aandeel.

Later zijn daaraan toegevoegd de methoden DividendGroeiBeleggen(DG), rendement te behalen door aandelen te selecteren die een redelijk dividend bieden dat bovendien zal groeien en DividendHerbeleggen(DH), waarbij het uitgekeerde dividend wordt herbelegd in het aandeel.

Natuurlijk zijn we er in geïnteresseerd welke resultaten met onze methoden op de langere termijn worden behaald. We hebben daartoe drie sub-portefeuilles samengesteld die bestaan uit de aandelen met de beste rendementsverwachting op de startdatum voor elke methode.


In de Nieuwsbrief van HCC Beleggen van oktober 2017 hebben we een artikel gewijd aan de opzet van deze subportefeuilles. In dit artikel tonen we ook de cumulatieve resultaten die sinds de start van de portefeuilles zijn behaald en gaan we in op de invloed van de koersontwikkeling van de US-dollar.

Door het volgen van deze portefeuilles krijgen we dus inzicht in de lange termijn resultaten van onze beleggingsmethoden. Onderwerp van nader onderzoek binnen de werkgroep is in hoeverre het beheer van deze portefeuilles moet worden aangepast. Bijvoorbeeld als resultaten van bedrijven tegenvallen.

In onze wekelijkse verschijnende CoSA-Nieuwsbrief tonen we de samenstelling van deze portefeuilles en de waardeontwikkeling op grond van de koerswinst of –verlies, eventuele uitgekeerde dividenden, transactiekosten bij koop en verkoop en valutawinst of -verlies.

Vanaf begin 2016 werden drie verschillende lange termijn portefeuilles met respectievelijk KG-, DG- en DH-aandelen wekelijks bijgewerkt.
Vóór 2016 was er slechts één KG-portefeuille die vanaf 2011 t/m 2015 tien verschillende aandelen bevatte en vanaf 2016 vijf verschillende aandelen. Ook de DG- en DH-portefeuilles hebben vanaf 2016 elk vijf verschillende aandelen.
De netto opbrengsten per jaar en per portefeuille worden procentueel weergegeven. Het is dan – ondanks het verschil in aantallen aandelen en omvang – mogelijk de verschillende jaren en de portefeuilles onderling te vergelijken..
Het is daardoor ook mogelijk om de cumulatief procentuele netto opbrengsten van elk van de portefeuilles in één grafiek te tonen. Het resultaat voor de portefeuilles eind week 52 in 2017 wordt getoond. De cumulatieve procentuele netto opbrengsten in 2017 zijn YtD.
CoSA-fig1.png
Fig1 De CoSA portefeuilles per 29 december 2017.

Resultaten subportefeuilles 2017
2017 was geen succesvol jaar voor de CoSA-portefeuilles als we naar de grafieken en de kanteelgrafieken van de portefeuilles in 2017 kijken. Vooral de KG-portefeuille was het zwarte schaap, maar kijken we naar de prestaties van deze portefeuille sinds de start in 2011 dan blijkt, dat tot eind  2017 gemiddeld 12,2%/jr netto opbrengst werd verwezenlijkt ondanks het slechte jaar 2017. 

Valuta-invloeden
De resultaten voor 2017 zijn negatief beïnvloed door de daling met 14,1% van de US-dollar t.o.v. de Euro. Omdat het merendeel van de aandelen in de portefeuilles in US-dollars wordt genoteerd hebben we daar dus veel last van gehad. Daar staat tegenover dat we in 2014 en 2015 geprofiteerd hebben van een sterke US-dollar. Wij hebben er voor gekozen de US-dollar niet af te dekken in onze portefeuilles, maar het staat een belegger natuurlijk vrij daar een andere keuze in te maken.
CoSA-fig2.png
Fig2 Deze grafiek toont de resultaten incl. en excl. valuta-invloeden.

 
< Vorige   Volgende >

http://www.beleggersonline.nl/ Validated by HTML Validator (based on Tidy) © 2020 Hcc Beleggen Website


De laadtijd van deze pagina is: 0.03757 seconden