HCC Beleggen Banner Advertisement
Menu
Voorpagina
HCC Beleggen
Symposia
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief(archief)
Artikelen
Beleggers Info
Downloads
Sitemap


Voorpagina
Analyse van Unilever met behulp van CoFA

Analyse van Unilever met behulp van CoFA
Bron:  HCC Beleggen CoSA-werkgroep
HCC_logo.gif

CoSA, Computerondersteunde Selectie van Aandelen, gebaseerd op fundamentele analyse van bedrijven. Er wordt primair gekeken naar omzet, nettowinst, eigen vermogen, dividenden en winst per aandeel om de kwaliteit van een bedrijf te bepalen. Pas als het bedrijf kwalitatief aan minimum eisen voldoet wordt er naar de koersen gekeken.
Indien u meer wilt weten over de activiteiten van CoSA, kunt u de voorlopige CoSA-webpagina (klik hier), raadplegen of contact opnemen met de voorzitter: Jan van der Meulen via e-mail.
U kunt zich met hetzelfde mailadres aanmelden voor het ontvangen van informatie, zoals de wekelijks verschijnende CoSA-nieuwsbrief en voor het verkrijgen van toegang tot de voor CoSA-leden beschikbare Europese CoSA/SSG-verzameling.

In dit artikel tonen we de analyse van Unilever zoals deze in een recente CoSA-Nieuwsbrief is gepubliceerd.
Voor deze analyse maken we gebruik van het programma CoFA.


In onze artikelen voor de HCC Nieuwsbrief hebben we aandacht besteed aan drie methoden voor het beleggen in aandelen en aan de gegevens van een aandeel die we hierbij gebruiken. Ook zijn de programma’s aan de orde gekomen waarmee we onze analyses uitvoeren.
Dit alles is er natuurlijk op gericht om een objectief beeld te krijgen van het rendement op de Lange Termijn dat we van een aandeel mogen verwachten. In dit artikel tonen we de analyse van Unilever zoals deze in een recente CoSA-Nieuwsbrief is gepubliceerd.
Voor deze analyse maken we gebruik van het programma CoFA. In onderstaande analyse zijn we uitgegaan van de kengetallen zoals deze uit de standaardberekeningen volgen, maar CoFA biedt ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld de verwachting voor de Winst/Aandeel naar eigen inzicht aan te passen, waardoor verschillende scenario’s kunnen worden bekeken.


20180702-Unilever-NV-740x417-I16.png
Unilever NV DR

                   Unilever als DividendGroei(DG)-aandeel.   
Commentaar (EK)
  • Het is bijzonder als een Europees aandeel in een kopgroep van de CoSA-rangtabel verschijnt. Omdat hoger geplaatste DG-aandelen reeds eerder zijn besproken en we niet alleen maar REIT's en financiële bedrijven willen bespreken, kiezen we uit de twee overgebleven aandelen het aandeel dat het recentst is geactualiseerd, nl. Unilever N.V.
  • Unilever is aan de lezers van deze CoSA-nieuwsbrief welbekend en behoeft slechts summiere toelichting. Het wereldwijd opererend bedrijf voor voedingsmiddelen, persoonlijke verzorging en schoonmaakartikelen is aan de Amsterdamse en Londense beurzen genoteerd. Het bestaat in zijn huidige vorm sinds 1930. De omzet wordt ter plekke genereerd en is 38% Europees, 35% Noord- en Latijns-Amerikaans en 27% rest van de wereld. Unilever heeft rond de 175000 medewerkers.
  • Zoals immer werpen we eerst een blik op de grafiek en constateren dat de WpA-, Omzet- en  DpA-groeilijnen vrijwel evenwijdig en matig oplopend zijn en dat de historische waarden erop liggen of aanliggend zijn. Het EVpA is licht oplopend met iets meer van de groeilijn afwijkende waarden. Ook zien we dat in de laatste vijf historische boekjaren de groei per jaar iets meer toeneemt t.o.v. alle EVpA’s.
  • Cijfermatig wordt het voorgaande bevestigd met groeicijfers van 4,1 tot 7,2 %/jr en hoge tot zeer hoge R-kwadraten.. We zien dat verder  weerspiegeld in de gemiddelde jaarlijkse opbrengst door koers- en dividendgroei (PAR). Ook geruststellende cijfers zijn de K/W = 22,1 en in het laatste historische boekjaar zijn de W/EV = 36,6 % en de meerjarige schuld %LS = 49,2 %. Voor een DG-aandeel is het belangrijk te weten wat de prognose van het samengesteld gemiddelde jaarlijkse dividendrendement, de SJDR, is. Voor Unilever is dat, los van eventuele koerswinsten, 3,5 % voor de jaren 2018 t/m 2022, te gebruiken als aanvullende bron van inkomsten.
Conclusie
Unilever is een bekende bron voor aanvullende inkomsten bijv. gedurende het gepensioneerd zijn. Onder druk van invloedrijke aandeelhouders gaat Unilever de SJDR verhogen en heeft daarmee reeds een begin gemaakt. Zolang depositorekeningen en/of staatsobligaties minder opbrengen dan Unilever, verdient Unilever een plaats in de privéportefeuille.
Korte uitleg afkortingen: WpA = nettowinst per aandeel, DpA = dividend per aandeel, EVpA = eigen vermogen per aandeel, K/W = koers-winstverhouding en W/EV = nettowinst t.o.v. het eigen vermogen. De R-kwadraten zijn een maat voor de afwijking van de WpA’s, DpA’s e.d. t.o.v. de groeilijnen..

 
< Vorige   Volgende >

https://www.beleggersonline.nl/ Validated by HTML Validator (based on Tidy) © 2020 Hcc Beleggen Website


De laadtijd van deze pagina is: 0.06398 seconden