HCC Beleggen Banner Advertisement
Menu
Voorpagina
HCC Beleggen
Symposia
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief(archief)
Artikelen
Beleggers Info
Downloads
Sitemap


Voorpagina
100% Transparantie

100% Transparantie
Bron:  Tjerk Smelt, DSI Beleggingsadviseur bij Indexus.
indexus-logo-200x132-I255.png
indexus_Tjerk-Smelt-120x160.jpg
Tjerk Smelt 

DSI Beleggingsadviseur bij Indexus.
Tjerk schrijft regelmatig over diverse beursgerelateerde onderwerpen en maakt dagelijks de vertaalslag van uitgangspunten en doelstellingen naar een verantwoorde beleggingsportefeuille. Meer weten over indexbeleggen? Download gratis ons eBook ‘ETF, Theorie & Praktijk’ 


Zo af en toe komt een discussie, waarvan je zou denken dat het echt niet meer speelt, zomaar weer bovendrijven.

Jaren geleden speelde het vraagstuk  of synthetisch ETF’s goed of slecht waren.

In die tijd een mooie kapstok voor met name de (groot-) banken die nog volop (en eigenlijk nog steeds) in beleggingsfondsen beleggen.
De banken wezen op de gevaren van ETF’s, immers die zouden wel eens synthetisch kunnen zijn.

Verdere uitleg was vaak niet nodig, de belegger was bang gemaakt en bleef bij de bank.


Na het afschaffen van de retourprovisies hebben de banken hun strijd tegen de ETF’s opgegeven en alsnog het indexbeleggen omarmd.
Tegelijkertijd is het vraagstuk Synthetisch of Fysiek weggeëbd, simpelweg doordat de markt de voorkeur gaf aan Fysiek; een vergelijkbare discussie als destijds het beste videosysteem (VHS, Betamax of video2000). VHS werd de standaard, maar niet omdat het zondermeer het beste systeem was.


Het grootste deel van de reguliere ETF’s die een synthetisch opzet hadden zijn omgezet naar fysieke ETF’s. Een synthetische ETF op de bekende indexen is daardoor voor de particuliere belegger vrijwel niet meer te vinden. Toch zijn er wel degelijk synthetische ETF’s en daar is ook een reden voor.

Waarom synthetisch
Synthetische ETF’s zijn opgebouwd door een Swap. Deze swap houdt in dat de het resultaat van een mandje aandelen (het onderpand) waarin de ETF belegt geruild wordt tegen het rendement van de te volgen index. De te volgen index wordt hierdoor eigenlijk naadloos gevolgd; immers het is een prijsafspraak waarvoor je niet hoeft te handelen, je hoeft geen dividenden te verwerken, je hoeft bij indexwijzigingen geen aandelen te kopen of verkopen; alles ligt gewoon vast in die prijsafspraak.

De indexen die tegenwoordig synthetisch gevolgd worden zijn indexen die niet gemakkelijk of soms helemaal niet fysiek gevolgd kunnen worden. Dit kan zijn door de geringere liquiditeit op de betreffende beurzen, de te hoge kosten, door bepaalde fiscale beperkingen of beperkingen in de eigendomsrechten van effecten.
Een makkelijk voorbeeld zijn beleggingsproducten gebaseerd op grondstoffen. Dergelijke producten (beleggingsfondsen, indexbeleggingen) beleggen vrijwel altijd in derivaten, dus synthetisch. Het fysiek aanhouden van bijvoorbeeld agrarische grondstoffen kan vaak niet doordat het bederfelijk is, en het fysiek verruilen van olie of gas schiet het doel voorbij.

Nieuwe groei
Toch lijkt er een soort nieuwe groei van synthetische ETF’s. Dit betreft met name ETF’s op markten waarvan de onderliggende aandelen beperkt verhandelbaar/houdbaar zijn. De keus is dan om te kiezen voor synthetische replicatie of niet beleggen.
Een voorbeeld hiervan is de Lyxor MSCI India UCITS ETF (FR0010361683). Het onderpand voor de swap bestaat uit een mandje aandelen met aansprekende namen zoals Danone, Total en Apple en heeft een onderpand met een waarde van meer dan 100%. Een aanbieder van een ETF gericht op Rusland is DWS (Deutsche Bank) met de XTrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF (LU0455009265). Ook op de site van DWS kan het mandje aandelen gevonden worden dat dient als onderpand (100%); een wereldwijde spreiding met aandelen Amazon, Philips en Berkshire Hathaway.

Voor de transparantie en de eenvoudige uitleg is fysiek natuurlijk veel toegankelijker, daarom logisch dat fysiek de huidige standaard is. Maar de belegger wenst ook exposure naar andere, wellicht minder toegankelijke markten. De synthetische structuur maakt dat mogelijk en tegen een aantrekkelijke kostprijs in combinatie met een degelijk onderpand voor de veiligheid. Mocht er een partij zijn die u anno 2018 nog waarschuwt  voor risico’s, dan verwijst u die ‘adviseur’ naar de betreffende websites waar dat alles op de komma nauwkeurig staat opgesomd, 100% transparantie.

Deze publicatie is niet bedoeld als (individueel) beleggingsadvies noch als een uitnodiging of een aanbod effecten of andere financiële instrumenten te kopen of te verkopen. Besproken effecten kunnen voorkomen in de portefeuilles van cliënten en/of medewerkers van Indexus. Een ieder die informatie uit deze publicatie ten grondslag legt aan aan- en verkooptransacties in financiële instrumenten, doet dat op eigen risico.Vraag vrijblijvend ons eBook ETF Theorie & Praktijk aan.

 
< Vorige   Volgende >

https://www.beleggersonline.nl/ Validated by HTML Validator (based on Tidy) © 2020 Hcc Beleggen Website


De laadtijd van deze pagina is: 0.07914 seconden