HCC Beleggen Banner Advertisement
Menu
Voorpagina
HCC Beleggen
Symposia
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief(archief)
Artikelen
Beleggers Info
Downloads
Sitemap


Voorpagina
Grondstof van de toekomst

Grondstof van de toekomst
Bron:  Jan Kolkman, Stockpicker-signaal
stockpicker-signaal-250x41gr.gif

Jan-Kolkman-wt120x160.gif

Jan Kolkman, 

oprichter van Stockpicker-signaal
heeft tientallen jaren ervaring opgedaan met de belegging in aandelen bij een grote beleggingsmaatschappij en hij heeft zich daarna, via cursussen, symposia en heel veel lezen, gespecialiseerd in technische analyse. Hij hanteert diverse algemeen gebruikte indicatoren en daarnaast ook signalen uit eigen koker.

Wie wil beleggen in de grondstof van de toekomst kan in feite niet om Uranium heen. En dat zien de grote landen in de wereld ook terdege in.
De grote Europese landen zijn echter nogal verdeeld.
Zo zie je dat in Frankrijk zo’n drie kwart van de benodigde energie van kerncentrales komt, terwijl Duitsland een aantal jaren geleden alle kerncentrales heeft gesloten.


Nieuwe centrales
China heeft recentelijk een vijfjarenplan opgesteld waarin staat dat er de komende vijf jaar acht nieuwe kerncentrales per jaar zullen worden gebouwd.
In de Verenigde Staten zijn twee centrales in aanbouw, terwijl er nog veertien gepland zijn.
In Rusland luiden die getallen 7 en 26.
En India wil de komende jaren maar liefst 70 nieuwe kerncentrales bouwen.
En hoe staat het in Japan? Hier worden de in 2011 op non-actief gezette kerncentrales langzaam maar zeker weer opgestart.


Nieuwe centrales
China heeft recentelijk een vijfjarenplan opgesteld waarin staat dat er de komende vijf jaar acht nieuwe kerncentrales per jaar zullen worden gebouwd.
In de Verenigde Staten zijn twee centrales in aanbouw, terwijl er nog veertien gepland zijn.
In Rusland luiden die getallen 7 en 26.
En India wil de komende jaren maar liefst 70 nieuwe kerncentrales bouwen.
En hoe staat het in Japan? Hier worden de in 2011 op non-actief gezette kerncentrales langzaam maar zeker weer opgestart.

Kosten
Er zijn mensen die propageren dat zon- en wind-energie gratis zijn. Daar is tegenin te brengen dat de fossiele brandstoffen en de grondstof voor kernenergie, uranium, ook gratis in de bodem van de aarde zitten. Het gaat er om die gratis energie om te zetten in bruikbare energie. En dan scoren die zonne- en wind-energie gewoon slecht.
Uranium kost momenteel zo’n 26 dollar per pound, terwijl je er in 2007 het lieve sommetje van 140 dollar voor moest neertellen.
Zo lees je dat kernenergie slechts vier cent per kiloWattuur kost. Een centrale op basis van steenkool kost ongeveer twee keer zo veel en ook zonnepanelen zijn een stuk duurder. In die vier cent van de kerncentrale zit wel de bouw van de centrale verwerkt, al heb je met het kernafval wel te maken met de nazorg en wat die kost en hoe lang je die nazorg moet leveren is maar de vraag.
In Nederland is de weerstand tegen kernenergie nog groot, maar dat is niet terecht schrijft Ingenieur Jan van Erp, consultant energietechnologie en lid van de American Nuclear Society.
Volgens het regeerakkoord zullen de kolencentrales worden gesloten en zal het gasverbruik sterk worden verminderd. Dat betekent dat de energie die daarmee niet meer wordt opgewekt uit andere bronnen zal moeten komen. Het antwoord waaraan wordt gedacht is wind- en zonne-energie. Maar het grote nadeel van deze beide soorten is dat de productie niet stabiel is of liever gezegd erg varieert per welke tijdseenheid je het ook uitdrukt.
En opslaan van energie kun je mooi doen door gebruik te maken van bergmeren en waterkrachtcentrales, maar dat werkt niet voor ons in ons vlakke landje en heel veel andere landen.
Een kerncentrale levert energie onafhankelijk van de wisselvallige en steeds extremer wordende weersomstandigheden, terwijl de levensduur van de kerncentrale vier maal zo lang is die van windturbines en zonnepanelen.
In Frankrijk is dankzij de 58 kerncentrales die er staan, de uitstoot van CO2 per kiloWattuur ongeveer 10 keer zo laag dan die in Duitsland, terwijl ook nog eens de prijs per kWu ongeveer de helft is.

Kernongelukken
Er zijn sinds de introductie van kerncentrales in de jaren vijftig drie grote ongelukken gebeurd: Harrisburg – Three Miles Island (Verenigde Staten), Tsjernobil (Oekraïne) en Fukushima (Japan), waarbij moet opgemnerkt dat de centrale in Tsjernobil een reactortype is dat niet voldoet aan de westerse en internationale criteria en standaarden.

Geen doden door Fukushima
En bij die ramp van Fukushima zijn geen stralingsdoden gevallen. Het is zonder meer merkwaardig dat de ramp in Japan waarbij meer dan zestien duizend doden vielen door de tsunami, in het westen bekend staat als de kernramp van Fukushima en niet als de zeebeving bij Sendai.
Het aantal doden die direct aan de kernramp bij Tsjernobil waren toe te schrijven bedroeg volgens de Wereld Gezondheids Organisatie 64 plus nog 4000 mensen die aan kanker stierven. Greenpeace komt op een veel hogere schatting van 93.000, maar het zal altijd een discussiepunt blijven wat de echte doodsoorzaak was.

Kernafval
Over het radioactieve kernafval zijn nogal wat misverstanden. Men denkt dat het spul heel gevaarlijk is, dat het grote hoeveelheden betreft, dat het honderd duizenden jaren radioactief blijft en dat niemand weet wat er mee gedaan moet worden. Wat dat laatste betreft durf ik te stellen dat niemand nog weet wat er mee gedaan kan worden en ik geloof heilig dat er een dag komt dat iemand de visie heeft daar nuttig gebruik van te kunnen maken. Verder is het zo dat radioactief afval alleen gevaarlijk kan zijn wanneer er minstens vier barrières tegelijkertijd worden doorbroken. En dat is zeer onwaarschijnlijk.
Er wordt al jaren onderzoek gedaan naar een nieuw type reactor, de gesmolten-zout-reactor. Deze draait niet op uranium maar op thorium.
Dan moeten de onderzoekers niet rapport hoeven uit te brengen aan een commissie die net enige tientallen miljoenen euro’s had besteed aan een bepaald aspect van een op uranium werkende reactor, zoals een aantal jaren geleden gebeurde in Frankrijk. Het was jammer dat die commissie met veel zeggenschap het veel belovende plan torpodeerde.

De vraag is nu dus niet of je in deze grondstof moet gaan investeren, maar wat moet je dan kopen. Hieronder een overzicht van een aantal uraniummijnen met daarbij wat relevante gegevens.

Naam Ticker
Beurs Valuta
Cameco CCJ NYSE U.S. dollar
Cameco CCO.TO Toronto Canadese dollar
CGN Power 94C.F Frankfurt Euro
Denison Mines DMLTO Toronto Canadese dollar
Denison Mines DNN NYSE U.S. dollar
Energy Fuels UUUU NYSE U.S. dollar
ERA Group ERA NYSE U.S. dollar
Fission Uranium FCU.TO Toronto Canadese dollar
Fission Uranium FCUUF OTC U.S. dollar
Goviex Uranium GXU.V Venture Canadese dollar
Nexgen Energy NXE.TO Toronto Canadese dollar
UR Energy URG NASDAQ U.S. dollar
UEC Energy UEC NASDAQ U.S. dollar
Uranium Participation U.TO Toronto Canadese dollar
Global X Uranium ETF URA NASDAQ U.S. dollar

TICKER KOERS HOOG LAAG HISTORISCH PROSPECTIVE BEURS- ENTERPRISE VER-

NU 12JR 12JR NWPA K/W NWPA K/W WAARDE VALUE HOUDING
CCJ 10.15 56.00 7.41 -0.390 -26.0 0.44 23.1 4052.0 4560.0 88.9
CCO.TO 13.22 59.90 9.90 -0.52 -25.4 0.16 82.6 5230.0 5950.0 87.9
94C.F 0.203 0.587 0.19 0.032 6.3 -- -- 9720.0 46470.0 20.9
DML.TO 0.65 16.57 0.49 -0.04 -16.3 -0.03 -21.7 363.5 333.9 108.9
DNN 0.50 15.01 0.37 -0.028 -17.8 -0.02 -25.0 281.0 252.0 111.5
UUUU 3.25 240.00 1.29 -0.22 -14.8 -0.20 -16.3 286.3 278.4 102.8
ERA 11.93 34.64 6.92 -1.49 -8.0 0.65 18.4 258.7 421.8 61.3
FCU.TO 0.62 1.73 0.49 -0.012 -51.7 -0.01 -62.0 301.2 271.8 110.8
FCUUF 0.484 1.57 0.36 -0.009 -53.8 -- -- 235.8 209.9 112.3
GXU.V 0.20 0.44 0.085 -0.009 -22.2 -- -- 79.0 77.1 102.5
NXE.TO 2.44 4.45 0.27 -0.12 -20.3 -0.05 -48.8 846.4 886.3 95.5
URG 0.719 3.37 0.28 0.018 39.9 0.01 71.9 105.5 114.8 91.9
UEC 1.69 7.48 0.16 -0.12 -14.1 -0.08 -21.1 271.1 265.3 102.2
U.TO 4.65 18.76 3.47 0.431 10.8 -- -- 642.0 626.7 102.4
URA 12.48 134.52 11.81 -- -- -- -- -- -- --
N.B. De positieve winst- en K/W cijfers zijn in blauw weergegeven.
Koers/winst-verhoudingen
Wanneer we de koers/winst-verhouding van een aandeel berekenen delen we de koers door de netto winst per aandeel. Vaak wordt gezegd dat wanneer de onderneming verlies maakt er geen K/W is te bepalen. Maar verlies is in feite negatieve winst, dus kunnen we ook een negatieve K/W berekenen. Het voordeel daarvan is dat we zien hoe ver de onderneming is gevorderd in haar streven naar een winst-genererende fase, dat wil zeggen de overlevingsfase, als we de lange termijn beschouwen.
Verder zijn we er aan gewend een lage K/W te prefereren boven een hoge, maar in het geval van een verlies lijdende onderneming is een hoge negatieve K/W juist aantrekkelijk, zoals uit onderstaand voorbeeld blijkt.

Koers van aandeel 24

Winst per aandeel -4,00 -2,00 -1,00 -0,50 0,50 1,00 2,00 4,00
Koers/Winst-verhouding -6,0 -12,0 -24,0 -48,0 48,0 24,0 12,0 6,0

Je vraagt je wellicht af welk aandeel ik dan gekozen heb om in de grondstof van de toekomst te beleggen. Vele tientallen jaren geleden heb ik belegd in een uaranium-fund, met de naam Uraniumfonds dat gewoon genoteerd was in Amsterdam, dat ik op 400 gulden kocht en maanden later van de hand deed voor 1000 gulden. Nu kies ik weer niet voor een individueel aandeel maar voor een Exchange Traded Fund, de Global X Uranium ETF, waarin ik een bescheiden belang heb opgebouwd en waarin een groter belang ga opbouwen zodra er echte vooruitgang in de koers te zien is. Dat wil zeggen wanneer de koers de komende weken boven de 13½ dollar noteert en daarmee de dalende weerstandlijn doorbreekt.
20180901StockPicker-Chart2-GLOBAL_X_URANIUM_ETF.jpg


 
< Vorige   Volgende >

https://www.beleggersonline.nl/ Validated by HTML Validator (based on Tidy) © 2020 Hcc Beleggen Website


De laadtijd van deze pagina is: 0.08405 seconden