HCC Beleggen Banner Advertisement
Menu
Voorpagina
HCC Beleggen
Symposia
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief(archief)
Artikelen
Beleggers Info
Downloads
Sitemap


Voorpagina arrow Nieuwsbrief(archief) arrow Nieuwsbrief20181101
Nieuwsbrief20181101
..
HCC-Beleggen-Nieuwsbrief-logo.gif
November 2018
..
Het 71ste symposium van HCC Beleggen was een groot succes!!
Bron:  HCC Beleggen symposium organisatie
fig1-grote-zaal-450x251.jpg
Een grote opkomst

+/- 180 belangstellenden zorgde voor volle zalen en het werd een interessante dag voor beleggers

Met sprekers zoals o.a. Eric Mecking, Bob Emanuels, Wouter Keller en Helene van Dijk werd gezorgd voor levendige presentaties en betrokken toehoorders.

Helene van Dijk waagde zich zelfs aan een interactieve sessie, voor de belegger was dit uitdagend want het ging over waarden, nee geen geld of financiële waarden maar emotionele waarden.
Verder waren er diverse standhouders aanwezig wat een levendige beursvloer opleverde en goed bezochte standhouders.

fig2-grote-zaal-wouter-keller-350x115.jpgAls eerste begon Wouter Keller in de grote zaal met zijn presentatie, een technisch verhaal over Vigilant& Defensive Asset Allocation (VAA/DAA).

Het is een op dual momentum gebaseerde investeringsstrategie met een sterke crash protectie en een snel momentum filter
fig4-kleine-zaal-helene-van-dijk-285x245.jpg
In de kleine zaal sprak Helene van Dijk, en die maakte er een interactieve sessie van.
Na een korte uiteenzetting over waarden die ons drijven, werd een vrijwilliger gevraagd om met haar een oefening te doen. 

Een jonge belegger was bereid de oefening met Helene te doen dit was zeer moedig van hem, daar Helene vragen ging stellen over zijn handelen.

In eerste instantie kwamen de antwoorden snel maar toen er werd doorgevraagd, kwam de belegger op  een moeilijk punt waarop diep nagedacht moest worden.

Daarna was heel de zaal aan de beurt en werd er in tweetallen geoefend
Dit was toch wel even wat anders dan getallen en grafieken hier ging het om de psychologie die mee speelt bij het traden. De sessie liep uit maar de luisteraars waren tevreden !

fig6-grote-zaal-eric-mecking-350x247.jpgNa de lunch was het de beurt aan Eric Mecking die zijn lezing op Trump had afgestemd, en hij keek terug in de tijd hoe waves zich ontwikkelden en hoe we er nu voor stonden en wat de impact van Trump was.

De boodschap was dat we aan de vooravond van een nieuwe crash staan, gezien alle signalen en vergeleken met de historie.

De vraag van vele luisteraars was waar moeten we dan in gaan als aandelen en obligaties niet meer de juiste tools zijn om rendement te maken,  maar  dat bleef nog een open vraag.
Foto-Tom-van-Noyen-120x160-r.jpgParallel aan de sessie van Eric Mecking was er in de kleine zaal Tom van Noyen die uitleg gaf over de safety indicator van Vector Vest en hoe de indicator gebruikt kan worden voor het selecteren van de juiste aandelen in hun Vector Vest systeem
Voor veel mensen was dit nieuw
fig7-grote-zaal-bob-emanuels-500x121.jpg
Na een korte pauze was het de beurt aan Bob Emanuels die de zaal goed betrok bij zijn lezing en begon met een Quiz en vragen voor het publiek.

Uiteindelijk kwamen we via het acht stappenplan terecht bij Risk en Reward. Het was een levendige presentatie waar het publiek goed bij betrokken werd.
fig5-kleine-zaal-Fred-Hendriks-300x178-k.jpg
In de kleine zaal was het Fred Hendriks medeorganisator van het symposium die het publiek liet kennis maken met hoe “beterbeleggendandebank”

Zijn lezing ging over Hoog dividend beleggen in de V.S, hoe een portefeuille opbouwen met 8-10 % rendement met de Amerikaanse pensioen/spaar methodiek & cultuur met faciliteiten van de Amerikaanse overheid
fig8-grote-zaal-frans-schreiber-300x199.jpg
Als laatste kwam Frans Schreiber aan het woord die het publiek inzicht gaf hoe Elite ervoor zorgt dat het All Markets Fund onder alle marktomstandigheden profit kan maken en risicomijdend is met een rendement van gemiddeld 8% /jaar.

Morningstar heeft het All Markets Fund als nummer 1 gerankt in de groep Mixfondsen EUR Flexibel Wereldwijd (227 fondsen).
beursvloer350x184.jpg
Op de beursvloer stonden diverse standhouders die  met hun producten een goede aanloop hadden.
Gedurende de hele dag was er een levendige beursvloer, met uitwisseling van ervaring, ontdekken van nieuwe ontwikkelingen en goede beurs aanbiedingen voor de HCC leden en beursbezoekers. De standhouders waren daar dit jaar erg verheugd over.

Om ongeveer 16:00 kwam er een einde aan een interessante dag voor de bezoekende beleggers.
fig9-bob-helene-robert-350x251.jpg
Het plan is het volgende symposium weer in het voorjaar van 2019 te organiseren.

Het symposium comité bestond uit:

Frans Schreiber voorzitter
Robert Dijkstra coördinator sprekers
Fred Hendriks coördinator standhouders
Cees Bouman overall coördinator
Redactie HCC beleggen

foto vlnr:
Bob Emanuels, Helene van Dijk en
Robert Dijkstra

Van de meeste sprekers kunt u hier hun presentatie downloaden.
Het HCC-videoteam heeft van alle presentaties opnamen gemaakt, namens de symposium organisatie onze dank daarvoor. Gemaakte video's kun je hier vinden 


Een nuttige quiz voor beleggers
Bron:  Hendrik Oude Nijhuis, BeterInBeleggen
Beter-In-Beleggen203x27.png
Hendrik-Oude-Nijhuis-120x160.jpg
Hendrik Oude Nijhuis

Auteur, oud bestuurslid HCC Beleggen en BSC Duitenberger.
Oprichter Warrenbuffet.nl
Hendrik Oude Nijhuis heeft zich jarenlang verdiept in ‘s werelds beste beleggers. Hij is medeoprichter van Beterinbeleggen.nl en zijn bestseller over Warren Buffett is via de website http://www.warrenbuffett.nl/ gratis beschikbaar. Deze column is niet bedoeld als individueel advies tot het doen van beleggingen.Zelf heb ik een duidelijke voorkeur voor het beleggen in kwaliteitsbedrijven. In bedrijven die bovengemiddeld winstgevend zijn en die zelf - onafhankelijk van wat er op de aandelenbeurs gebeurt - iedere dag geld verdienen.


Bij bedrijven die bovengemiddeld winstgevend zijn moet er per definitie sprake zijn van competitieve voordelen. Zou daarvan namelijk geen sprake zijn dan zou het niet lang duren voordat concurrentie opdoemt en het met de hoge winstgevendheid gedaan is.

De quiz
Om het nut van beleggen in kwaliteitsbedrijven duidelijk te maken heb ik een korte maar beslist ook nuttige quiz voor u in petto. Antwoorden op de quizvragen treft u aan het einde van de nieuwsbrief maar kijkt u daar pas wanneer u de drie vragen eerst bekeken en beantwoord heeft!

Gaat u uit van een beleggingsperiode van 40 jaar. En dat de volledige winst ieder jaar geherinvesteerd wordt tegen het genoemde rendement.

VRAAG 1:
In welke van deze beide bedrijven zou u liever beleggen?

Bedrijf A: dit bedrijf verdient 20% op het eigen vermogen.
Bedrijf B: dit bedrijf verdient 10% op het eigen vermogen.

VRAAG 2:
Naar welk bedrijf zou uw voorkeur uitgaan wanneer u voor aandelen van Bedrijf A vier keer de boekwaarde zou moeten betalen en voor aandelen van Bedrijf B slechts twee keer?

VRAAG 3:
Naar welk bedrijf zou uw voorkeur uitgaan wanneer u bovendien zou weten dat aandelen in Bedrijf A aan het einde van de periode verkocht kunnen worden tegen twee keer de boekwaarde terwijl u aandelen in Bedrijf B dan tegen vier keer de boekwaarde zou kunnen verkopen?

Antwoord op de gestelde vragen treft u aan het einde van de nieuwsbrief aan... 


Nederland wordt centrum voor Europese financiële handel na brexit
Bron:  AFM, 29 oktober 2018
AFM_logo_home_new267x101.jpg
Brexit is de grootste bron van politieke onzekerheid voor de financiële sector in Europa. Op dit moment is een brexit zonder nadere afspraken nog steeds denkbaar.
Omdat dit tot een reeks acute en mogelijk ingrijpende transitierisico’s zou leiden, roept de Autoriteit Financiële Markten (AFM) ondernemingen op zich hierop voor te bereiden.
Ondertussen voltrekt zich een stille maar impactvolle omwenteling op de Europese kapitaalmarkten. Met name veel handelsplatformen vragen een vergunning aan bij de AFM. Nederland wordt zo het centrum voor financiële handelsinfrastructuur van de Europese Unie (EU).

20181101-AFM-trendzicht-in-het-kort-250x392.png De ontwikkelingen en risico’s rondom brexit staan beschreven in het vandaag verschenen AFM Trendzicht 2019.
Daarin signaleert de AFM belangrijke trends en bijbehorende risico’s in de financiële sector. Trendzicht bevat ook een verkenning van de voortschrijdende digitalisering van financiële dienstverlening en de rol van de financiële sector in de transitie naar een duurzame samenleving en economie.

Acute transitierisico’s bij een no-deal brexit
Een harde brexit op 29 maart 2019 zal disruptieve gevolgen hebben voor de financiële sector.

De kapitaalmarkten van de EU en het Verenigd Koninkrijk (VK) zijn nauw met elkaar verweven en veel Europese ondernemingen en consumenten zijn voor hun financiële dienstverlening afhankelijk van de financiële sector in het VK.
Bij een harde brexit verliezen partijen uit het VK abrupt hun markttoegang tot de EU en vice versa.
Dat leidt tot ernstige verstoringen van het effectenverkeer en een inperking van grensoverschrijdende dienstverlening.
Daarom roept de AFM partijen op om zich hierop voor te bereiden.
Nederlandse ondernemingen moeten zich voorbereiden op een no-deal brexit
De AFM constateert dat nog niet alle Nederlandse financiële ondernemingen zich voldoende voorbereiden op een no-deal brexit. De toezichthouder roept partijen die dat nog niet of onvoldoende hebben gedaan, daar vaart mee te maken. Mogelijk voldoen Nederlandse financiële ondernemingen bijvoorbeeld niet meer aan de vergunningseisen, als zij diensten hebben uitbesteed aan Britse instellingen. Dit mag namelijk alleen aan ondernemingen in een zogenaamd ‘equivalent verklaard toezichtregime.’ Bij een harde brexit geldt dit niet voor het VK. Dit kan vooral grote gevolgen hebben voor Nederlandse vermogensbeheerders.

Brexit resulteert in een omwenteling van de Europese kapitaalmarkten
Terwijl in brexit-onderhandelingen grens- en douanevraagstukken het meest in het oog springen, vindt er momenteel een vrij onzichtbare omwenteling in de Europese kapitaalmarkten plaats. De financiële handelsinfrastructuur, met name aandelen- en obligatieplatforms, verplaatst zich naar Nederland. Banken vestigen zich op het Europese vasteland veelal in Frankfurt en Parijs. Vermogensbeheerders verplaatsen Europese activiteiten naar Luxemburg en Dublin.

Nederland wordt het centrum voor financiële handel van de EU27
De AFM voerde meer dan 150 gesprekken met partijen die belangstelling hebben voor een vergunning. ‘Wij gaan ervan uit dat tussen de dertig en veertig procent van de Europese handel in financiële instrumenten zich in Nederland vestigt. Daarmee wordt Nederland binnen de EU27 het centrum voor de financiële handel’, stelt Merel van Vroonhoven, bestuursvoorzitter van de AFM. ‘De komst van deze partijen zal ook een aanzuigende werking hebben op andere dienstverlenende bedrijven. Bovendien versterkt het de toegang voor Nederlandse pensioenfondsen en andere vermogensbeheerders tot de kapitaalmarkt.’

Gevolgen voor toezicht
De migratie van een belangrijk deel van de handelsinfrastructuur naar Nederlandse bodem biedt ook goede waarborgen voor eenduidig en effectief toezicht en hoge standaarden voor governance en bescherming van beleggers. Het betekent wel een uitbreiding van taken van de AFM. Investeringen in extra capaciteit, kennis en ondersteunende diensten zoals het verwerken van transactiedata, zijn nodig.

Speerpunten in het toezicht voor 2019
Brexit als onderdeel van de trend ‘politieke onzekerheid’ is het meest urgente risico in AFM Trendzicht 2019. Daarnaast wordt de voortschrijdende digitalisering van de financiële sector verder uitgediept en de rol van de financiële sector in de transitie naar een duurzame economie en samenleving beschreven. De AFM vertaalt deze trends en risico’s concreet door naar toezichtactiviteiten. De toezichthouder presenteert die in januari in haar Agenda 2019. 


Hcc Beleggen interessegroep Computerbeleggersgroep-ZH
 
Computerbeleggersgroep-ZH
zh230x180.jpg HCC Beleggen IG Computerbeleggersgroep-ZH in de regio Zuid HollandSinds de oprichting in 2002 houden wij ons bezig met “Beleggen met behulp van de computer”. Het accent ligt daarbij op het vergroten van de kennis van het ontwikkelen en exploiteren van handelssystemen. Deze zijn vooral gebaseerd op methoden uit de kwantitatieve en statistische analyse. Uiteraard wordt daarbij ook aandacht besteed aan ondersteunende software. Regelmatig besteden we echter ook aandacht aan andere vormen van beleggen zoals Fundamentele analyse. Daarbij gaan we altijd uit van het beschrijven en bespreken van een gestructureerde aanpak die gebaseerd is op objectieve grondslagen. 
Wij komen 9 keer per jaar bijeen. Afwisselend in Berkel & Rodenrijs en Delft.
Klik hier voor meer info    Contactadres: Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken 


Somberheid experts draait in optimisme
Bron:  Actiam
actiam-de-verantwoorde-vermogensbeheerder-200x70.png
cornevanzeijl-LI-120x160.jpg
Corné van Zeijl

Corné van Zeijl is analist en strateeg bij ACTIAM.
Daarnaast is hij een graag geziene beurscommentator bij onder meer RTL Z en BNR en schrijft hij columns voor verschillende media. Zijn opleiding heeft hij aan de Haagse Hogeschoold gevolgd.
Opvallend is dat de somberheid onder de experts als sneeuw voor de zon is verdwenen.

Die sombere kijk op de beurs was natuurlijk de beste verwachting.


Afgelopen drie maanden op rij zijn de koersen gedaald. 3 maanden geleden sloot de AEX de maand af op 574.


Overigens zijn nog niet alle zorgen weg. Voor de halfjaars vooruitzichten is men nog erg terughoudend.


Over Brexit hebben we gevraagd wat voor soort Brexit het gaat worden. De experts waren erg verdeeld, net als de Britten zelf.

De aandelenkeuzes waren ook erg goed. Voor november zijn ASML en ING favoriet
.

Het grootste deel van 2018 waren de experts erg somber gestemd. De AEX kwakkelde voort, maar in oktober heeft deze houding zich dubbel en dwars uitbetaald. De AEX ging met maar liefst 5,6% naar beneden. Na al te zijn gedaald in augustus en in september. Dat hadden de experts uitstekend gezien. Dan is natuurlijk de grote vraag, wat denken die experts nu?

Het antwoord is duidelijk. Het is volledig gedraaid.

Maar liefst 2/3 van de experts denkt dat de AEX in november zal stijgen.
Een kleine 15% verwacht een neutrale beurs. En 21% denkt dat we nog niet alle ellende gehad hebben. In de grafiek is duidelijk de revival van het optimisme te zien. We moeten terug tot januari 2016 om een dergelijk niveau van optimisme te vinden.
De meest gehoorde reden achter het optimisme is dat de koersen wel genoeg gedaald zijn en de problemen wel zijn ingeprijst. Daarnaast noemde men nog de waardering van aandelen, zeker in relatie tot een spaarrekening. En we staan op de drempel van de traditionele eindejaarsrally.
20181101-Actiam-fig1-247x83.gif
20181101-Actiam-fig2-740x292.jpg

Lange termijn nog voorzichtig

Voor de langere termijn is men er nog niet zo zeker van. Daar zijn de pessimisten nog licht aan de overhand.

Een van de redenen die hier genoemd zijn is dan men een recessie verwacht. En dat Italië de potentie heeft om de euro om te trekken. Er is een grote lijst met zorgen. Ieder op zich heeft de potentie een majeure impact op de wereldeconomie te hebben.
 
20181101-Actiam-fig3-247x83.gif
20181101-Actiam-fig4-740x292.jpg
Wat voor Brexit wordt het?
Ook hebben een speciale Brexit vraag gesteld; Wat voor soort Brexit komt er aan, denkt u? De mogelijke antwoorden waren.
  1. Een hard Brexit
  2. Een soft Brexit
  3. Eeuwig uitstel na 29 maart 2019
  4. Er komt een nieuw referendum
De antwoorden waren net zo verdeeld als de meningen in Groot Brittannië zelf. Er waren diverse experts die van nieuwe verkiezingen uitgaan wat impliciet een nieuw referendum betekent.
Bij de keuze voor een harde Brexit werd onder andere genoemd dat er simpelweg geen andere mogelijkheid en dus vervalt men automatisch op de hard Brexit optie. Weer een andere experts denkt dat zoals altijd alles onder druk vloeibaar wordt en dus ook de standpunten van beide kampen.

Weer een andere voorziet eigenlijk weinig problemen, wat voor Brexit er ook komt. Een idee wat ik bij diverse ondernemers hier in het Westland ook wel eens hoor.

Er zijn genoeg landen waarmee gehandeld wordt zonder overeenkomsten. Het is wat moeilijk en duurder, maar het kan wel. Enfin het eindoordeel ligt in de handen van de politici.
20181101-Actiam-fig5-553x300.png
Aandelenkeuzes weer prima
De keuzes voor de individuele aandelen waren heel mooi. De meeste toppers deden het beter dan de AEX. Alleen ING bleef ietsje achter. En bij de floppers had men een paar mooie namen te pakken; Arcelor Mittal -18%, Altice -9% en AKZO Nobel -8%. Per saldo zou een fictief long / short fonds een positief resultaat van 3,2% hebben laten zien.
20181101-Actiam-fig6-740x170.gif
ASML en ING toppers Altice en Unilever floppers
Voor de komende maand zet men vol in op ASML en ING. Deze twee aandelen steken er met kop en schouder boven uit. Beide aandelen vindt men te hard gedaald. Altice voert zoals gebruikelijk de lijst met floppers aan. Unilever is een opmerkelijke tweede.
In een opgaande beurs zullen veilige aandelen zoals Unilever achter blijven. Dat verklaart ook de keuze voor Gemalto, want daar ligt nog steeds een bod op.
20181101-Actiam-fig7-740x148.gif
Er deden 68 experts aan de enquête mee. 


Hcc Beleggen interessegroep CoSA
CoSA-370x215.png

CoSA, Computerondersteunde Selectie van Aandelen, gebaseerd op fundamentele analyse van bedrijven. Er wordt primair gekeken naar omzet, nettowinst, eigen vermogen, dividenden en winst per aandeel om de kwaliteit van een bedrijf te bepalen. Pas als het bedrijf kwalitatief aan minimum eisen voldoet wordt er naar de koersen gekeken.
Indien u meer wilt weten over de activiteiten van CoSA, kunt u de voorlopige CoSA-webpagina (klik hier), raadplegen of contact opnemen met de voorzitter: Jan van der Meulen via Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
U kunt zich met hetzelfde mailadres aanmelden voor het ontvangen van informatie, zoals de wekelijks verschijnende CoSA-nieuwsbrief en voor het verkrijgen van toegang tot de voor CoSA-leden beschikbare Europese CoSA/SSG-verzameling. 


Beleggen met voorkennis: De OK-score van Willem Okkerse
Bron:  Jan Kolkman
Willem-Okkerse-120x160.jpg

Willem D. Okkerse  was CEO van het OK-Score Institute en bedenker van de OK-Score, een wiskundig model en classificatiesysteem voor het berekenen van de financiële gezondheid van een bedrijf op basis van de gegevens van ten minste vijf opeenvolgende jaarverslagen in hun onderlinge samenhang en ontwikkeling..
Hij begon in 1995 na in 1989 cum laude zijn MBA te hebben behaald aan een PhD onderzoek dat in 2000 de OK-Score ® opleverde. Voordien was hij voorzittend partner van een adviesgroep gespecialiseerd in strategie en corporate finance en bekleedde gedurende 1995-2000 o.a. de functie van CFO van de milieu organisatie Green Cross van Mikhail Gorbachov. Tevens was hij gastdocent aan de Universiteiten van Delft en Leuven alsmede de Hogeschool van Arnhem en lid van de Raad van Advies van de Hogeschool van Amsterdam
Okkerse overleed 12 oktober 2018 op 72-jarige leeftijd.


Willem Okkerse heeft met zijn OK-score een systeem ontwikkeld dat je alleen maar subliem kunt noemen.
Hij heeft het op bijna 3000 ondernemingen getest en in 69 gevallen was zijn conclusie dat die onderneming bij het toenmalige beleid, zonder een ingreep als een gedwongen overname, kapitaal-injectie of iets dergelijks, ten onder zou gaan.
In hoeveel van die 69 had hij gelijk?
Alle negen en zestig !

In het boek  "Beleggen met voorkennis" *)  geschreven door Jeroen Siebelink wordt de OK-score en zijn werking nader beschreven.

Zo heeft Okkerse bij voorbeeld Ahold uit zijn modelportefeuille verwijderd omdat dit aandeel bij een koers van 34 euro te riskant is geworden.

De kritiek die Okkerse heeft op Ahold is op de agressieve overnamestrategie bij een te klein eigen vermogen.
In 2002 tijdens een uitzending van Business Class van Harry Mens waarschuwt Okkerse voor Ahold, al gebruikt hij niet het woord fraude. Okkerse is duidelijk in zijn mening.
Naar aanleiding van de jaarverslagen 2000 en 2001 geeft hij Ahold een 10, dus de slechtst mogelijke score.

Eerlijk gezegd had ik die waarderingscijfers liever anders gezien, dat wil zeggen een 1 voor de slechtste score en een 10 voor de allerbeste. (Pagina 48)

Maar dat zegt de belegger allemaal niets. Op dat moment is nog altijd niet de omvangrijke fraude met de sideletters bekend. Als een jaar later, in februari 2003, de zaak naar buiten komt, zakt de koers in korte tijd van 35 naar 3,50 euro. Ook dan klimt geen analist in de pen en zegt dat die Okkerse toch maar mooi gelijk had. Geen analist of commentator schenkt er aandacht aan. Zijn voorspelling komt hem niet op applaus te staan.

Okkerse probeert zijn methode aan de man te brengen bij diverse instanties als de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de NBA, de Nederlandse Beroepsorganisatie van Registeraccountants. Hij krijgt zelfs geen antwoord.
En de bekende kredietbeoordelaars, Standard & Poor’s en Moody’s, hebben die interesse ?? Ook die zien er niets in, want ze hebben toch zelf al tientallen analisten in dienst. Waarom zou hij meer weten dan zij bij elkaar ??
Het wil er bij de buitenwereld blijkbaar niet in dat wanneer je het op een andere manier bekijkt je tot een andere, misschien wel betere conclusie, kunt komen.
Als je het beter wilt doen dan de rest - Moet je het anders doen dan de rest
En Willem Okkerse doet het anders dan de rest en hij laat zien dat het resultaat beter is dan de rest **). Dat resultaat is niet voor een ieder direct zichtbaar, maar pas na een paar jaar. En die paar jaar zouden in veel gevallen voldoende kunnen zijn om een ommezwaai in de goede richting te bewerkstelligen.

Het probleem van Okkerse is dat hij zijn methodiek niet wil prijsgeven, want dan gaan de speculanten er op de beurs mee aan de haal. Dat is iets wat Okkerse beslist niet wil. Hij wil de onderneming juist helpen te overleven en werkgelegenheid behouden door toezichthouders voor te houden welke maatregelen nodig zijn.

En wat gebruikt Okkerse om zulke vergaande, ter zake doende, conclusies te kunnen trekken??
Gewoon de jaarverslagen, die ook voor jou en mij toegankelijk zijn. Het geniale van Okkerse is dat hij verbanden weet te leggen die anderen niet zien. Hij weet uit die verslagen informatie te destilleren die voor de belangstellende lezer alleen maar gegevens zijn.

Dat er anderen zijn die de methode niet snappen en ‘m daarom rücksichtslos verwerpen is jammer. Laten die mensen dit eens lezen:
My Lord, my Lord - Please help me - To keep my big mouth shut
Until I know what I’m talking about
Deze tekst zag ik in de kamer hangen van een van mijn vroegere directeuren, een man met een gezonde dosis zelfkennis, Sallo was de naam.
Laat Jaap Koelewijn daar eens over nadenken en er naar handelen. (Pagina 87)

Na het lezen van het boek kom ik net als Jaap tot de conclusie: Hoe is dat mogelijk ??
Maar omdat ik het niet snap ga ik niet beweren dat de hele methode lariekoek is.
Ik ben geen analyticus van jaarverslagen. Daarom heb ik Hans, een lid van de beleggingsclub waar ik ook lid van ben, gevraagd er ook eens naar te kijken.
It always seems impossible - Until it’s done (Nelson Mandela)
Okkerse is van mening dat het mogelijk moet zijn de OK-score in de banksector te introduceren. Daarvoor zouden er wel echte CHINESE WALLS moeten bestaan en dat lijkt me heel moeilijk.

Maar misschien is er toch een glimpje licht aan het eind van de tunnel. In een artikel over het in 2015 verschenen NBA-rapport ‘In het publiek belang’ staat schrijft het Financieele Dagblad dat in de toekomst misschien gebruik zou kunnen worden gemaakt van mathematische voorspellingsmethoden zoals bij voorbeeld de OK-score. Dit zijn niet de woorden van de NBA zelf, maar van de redacteur van het FD. Heeft die redacteur iets opgevangen van welwillendheid van de kant van de NBA??

*) Het boek "Beleggen met voorkennis" is als e-book binnenkort (voor leden) gratis te downloaden
**)  Download:  The fifth empirical accuracy assessment of the OK-Score Model 


Meedoen met HCC Beleggen.
https://www.beleggersonline.nl/images/banners/HCC-Beleggen-logo-2014-435x82.gif

Wat doe jij met je geld?
En met je vrije tijd?

HCC!beleggen is voortdurend op zoek naar actieve vrijwilligers,
leden die deel willen nemen aan het bestuur,  en ook bijvoorbeeld mensen die de redactie over de nieuwsbrief mede willen ondersteunen of willen meewerken aan het tot stand komen van een symposium.

Ben jij een enthousiaste belegger en wil je ook wat doen voor onze vereniging? Meld je dan aan via Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken of Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken van HCC!beleggen.


Wat wil je doen?
Er is behoefte aan vrijwilligers die zich met verschillende zaken willen bezighouden. Zo zoeken we mensen die graag in het bestuur willen plaatsnemen, symposia en andere bijeenkomsten organiseren, verschillende redacteuren voor diverse werkzaamheden, maar ook zijn we opzoek naar mensen die graag contacten onderhouden met bijvoorbeeld leden, en/of sprekers/standhouders voor onze symposia.

Bestuur
Binnen het bestuur van HCC!beleggen is voortduren behoefte aan versterking/vervanging. We zijn o.a op zoek naar een secretaris, maar indien je affiniteit hebt met beleggen en je bestuurlijke ambities op een ander gebied liggen, komen we ook heel graag met je in contact.

Redacteuren
We zoeken redacteuren die op regelmatige basis zo’n één à twee uur willen besteden aan het aanleveren van artikelen voor onze  website  en/of sociale media en de nieuwsbrieven. Het gaat dan om onder meer artikelen over economische onderwerpen, specifieke beleggingsartikelen of andere voor onze leden. Ook  interessante onderwerpen selecteren dan wel schrijven, artikelen, boeken en software beoordelen promoten etc.

Die nieuwsbrief moet natuurlijk ook in elkaar gezet worden. Ben je handig met een computer en heb je een paar uur per maand tijd, dan kun je je hiervoor aanmelden. Dit kan natuurlijk ook in combinatie met het leveren van de content voor website en/of nieuwsbrief.

Contactpersonen
Heb je meer affiniteit met mensen dan met teksten? Wees welkom want we zijn ook naarstig op zoek naar sociaal bedreven, communicatief vaardige mensen die contacten met bijvoorbeeld auteurs, sprekers en standhouders voor symposia en andere events, maar ook met leden willen onderhouden. Ook hiervoor wordt natuurlijk wel interesse in beleggen verwacht.

Heb je zin en tijd ons te helpen, meld je dan aan via het het bestuur van HCC!beleggen 


Jaarlijkse Beleggersdag Stichting Rechtsbescherming Beleggers (SRB) 2018
Bron:  Stichting Rechtsbescherming Beleggers
SRB-Beleggers-logo-header.gif

Op zaterdag 24 november a.s. organiseert de Stichting Rechtsbescherming Beleggers de jaarlijkse SRB-Beleggersdag.


Onder leiding van dagvoorzitter René de Monchy (financieel economisch journalist bij BNR nieuwsradio en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Journalisten) wordt er een uniek programma voor beleggers en andere geïnteresseerden aangeboden.


Gasten
Na de welkomstkoffie begint de heer S. de Vries, Voorzitter van de Raad van Bestuur van het beursgenoteerde Pharming de SRB-Beleggersdag met de eerste presentatie.
In het tweede deel van het ochtendprogramma volgt de heer R.A.J. van Riele, uitvoerend bestuurder van de DGB Group.
Na de traditioneel goedverzorgde lunch geeft de heer D. Penninckx, Voorzitter van de Raad van Bestuur FNG, actief op het gebied van de mode zijn visie op deze markt in het algemeen en zijn bedrijf in het bijzonder.
Waarna de heer J. Uwents, Voorzitter van de Raad van Bestuur van WDP Comm. als laatste de dag afsluit.
Na iedere presentatie geeft de Stichting de aanwezigen de gelegenheid tot het stellen van vragen aan onze gasten.
Ook dit jaar zal tijdens de Beleggersdag de SRB Investor Relationsprijs worden uitgereikt
(welke toegekend wordt aan bedrijven die het belang van beleggers en aandeelhouders
optimaal voor ogen houden). De prijs gaat dit jaar naar ICT Group, Systeemintegrator en
technisch dienstverlener uit Barendrecht. De prijs zal in ontvangst worden genomen door de
heren J.H. Blejie en J. W. Wienbelt respectievelijk CEO en CFO van de ICT Group.

Programma
De registratie van de deelnemers start om 09:00 uur, waarna er tijd is voor een kop koffie en nadere kennismaking. Het ochtendprogramma begint om 09:50 uur. Voorzitter Constant Stevense zal de Beleggersdag openen met een kort welkomstwoord.

Om 10:00 uur begint de eerste presentatie, welke tot ongeveer 11:00 duurt. Daarna volgt de tweede presentatie, welke duurt tot 12:15 uur. Tussen de presentaties is er een ruimte buiten de zaal om onder het genot van een kopje koffie met elkaar van gedachten te wisselen.

Na het ochtendprogramma wordt er een lunch aangeboden met tal van warme en koude gerechten. Deze duurt tot 13:30 uur. 
Het middagprogramma na de lunch start om 13:30 uur, waarna het officiële gedeelte van de dag om 16:00 uur eindigt.

De dag wordt besloten met het huishoudelijk gedeelte voor alle betrokkenen bij Stichting Rechtsbescherming Beleggers. Het bestuur geeft dan inzicht in het gevoerde beleid en de toekomstplannen en zal vragen beantwoorden.

De kosten voor de dag zijn voor aangeslotenen € 50,--. Voor niet aangeslotenen is dat € 10,-- meer. Voor degene die zich na 14 november aanmeld komt er € 10,-- bij.

Opgave van uw komst naar de Beleggersdag geschiedt door het sturen van een e-mail naar Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken of schriftelijk naar Stichting SRB, Beatrixstraat 44, 5331 TE Kerkdriel. Ook kunt u zich aanmelden via whatsapp en SMS. Vermeldt in alle gevallen duidelijk uw naam, emailadres en telefoonnummer. De telefoonnummers van de SRB zijn: 0418-631891 en mobiel: 06-28634699

Uiteraard staat het u vrij om andere beleggers en geïnteresseerden te wijzen op de Stichting en de Beleggersdag, alsmede hen mee te nemen naar Rotterdam.

Verdere informatie over de SRB-Beleggersdag 2018 en Stichting Rechtsbescherming Beleggers kunt u vinden op de website www.stichtingsrb.nl. 


Antwoorden de van nuttige quiz
Bron:  Hendrik Oude Nijhuis, BeterInBeleggen

Bedrijf A is telkens de beste keuze. Ondanks de halvering qua koers/boekwaarde-verhouding zou een belegging in Bedrijf A nog altijd 18% per jaar hebben opgeleverd. En ondanks het scenario van een verdubbeling van de koers/boekwaarde-verhouding bij Bedrijf B zou een belegging in dit bedrijf zijn uitgekomen op 12% per jaar.

Natuurlijk, ook voor kwaliteitsbedrijven betalen beleggers soms (te) veel. Maar dikwijls is het zo dat beleggers zich blindstaren op de korte termijn of zich juist richten op de ogenschijnlijk goedkoopste aandelen. Dit verklaart waarom aandelen van de allerbeste bedrijven vaker dan menigeen verondersteld ook nog eens heel aantrekkelijke beleggingen zijn...
 


HCC beleggen Website HCC beleggen Vacatures Adverteren Downloads
Disclaimer: Deze publicatie komt tot stand op de redactie van beleggersonline.nl de website van de HCC IG Beleggen. Noch de mate waarin de berichten, voorgestelde scenario’s, risico’s en voorspellingen de marktverwachtingen weerspiegelen, noch de mate waarin zij in de realiteit zullen tot uiting komen, kunnen worden gewaarborgd. De voorspellingen zijn indicatief. De gegevens in deze publicatie zijn algemeen en louter informatief. Ze mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies. De schrijver(s) van deze publicatie en het bestuur van de HCC IG Beleggen en/of de Redactie van de Nieuwsbrief zijn derhalve niet aansprakelijk voor eventuele verliezen. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren, behaalde resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst.


 
< Vorige   Volgende >

https://www.beleggersonline.nl/ Validated by HTML Validator (based on Tidy) © 2020 Hcc Beleggen Website
De laadtijd van deze pagina is: 0.02533 seconden