HCC Beleggen Banner Advertisement
Menu
Voorpagina
HCC Beleggen
Symposia
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief(archief)
Artikelen
Beleggers Info
Downloads
Sitemap


Voorpagina

Nederland in 2040

‘De grote geldmachine bevindt zich straks in  de steden, de kruimels  in de gebieden er omheen’

Economen Bas ter Weel en Albert van der Horst van het Centraal Planbureau (CPB) hebben geprobeerd de beleidsmakers terzijde te staan via de studie ‘The Netherlands of 2040’. Hierin schetsen ze vier scenario’s van ons polderland van de toekomst, aan de hand van de onderzoeksvraag: ‘hoe verdienen we in 2040 ons geld’. Rode draad in alle scenario’s: de toekomst van Nederland ligt in de stad. De manier waarop deze steden zich ontwikkelen verschilt per scenario; van een concentratie van economische activiteiten in en rond middelgrote steden, tot een sterke aanzuigende werking van een Randstad-plus. Maar hoe dan ook: ‘De grote geldmachine bevindt zich straks in de steden, de kruimels in de gebieden er omheen’, stelt Van der Horst vast. Steden worden volgens de studie economische knooppunten en nemen de rol van landen over als motor van de economie. Zij wedijveren wereldwijd met elkaar om de verdeling van taken binnen een productieproces. Kennis wordt Nederlands belangrijkste product en hoogopgeleide arbeidskrachten onontbeerlijk.

Lees meer...
 

Onderzoek wijst uit: groeimarkten renderen minder

Er gaat haast geen week voorbij waarin ons niet gevraagd wordt waarom wij ons niet nog meer focussen op de economische groeimarkten van de toekomst. Zoals u waarschijnlijk wel bekend leverden de groeimarkten (waaronder die van de BRIC-landen) sinds 2000 een substantieel hoger rendement op vergeleken met de aandelenmarkten van de ontwikkelde landen.

Lees meer...
 

Gevolgen van een fusie van beleggingsinstellingen

Hoe wordt bij fusie van beleggingsinstellingen de juistheid van de intrinsieke waarde en de transparantie van fusiekosten gewaarborgd en wie bekostigt de fusie?

Bij een fusie van beleggingsinstellingen worden de participaties van een belegger uit de verdwijnende beleggingsinstelling meestal omgeruild voor participaties van de verkrijgende beleggingsinstelling. Om in die situatie tot de juiste ruilverhouding te komen wordt, naast andere verplichtingen voortvloeiend uit de Wft en/of Boek 2 BW, van beide beleggingsinstellingen de intrinsieke waarde berekend. Deze intrinsieke waarde moet betrouwbaar, juist en consistent zijn (zie ook artikel 34 eerste lid, onder d, BGfo). Om de betrouwbaarheid en juistheid van de intrinsieke waarde te waarborgen acht de AFM het noodzakelijk dat ook een externe deskundige een verklaring afgeeft over de juistheid van de door de beheerders berekende intrinsieke waardes van beide beleggingsinstellingen.

Lees meer...
 
55ste HCC Beleggen Symposium
6 november 2010 te Culemborg

Telkens verschijnen er weer deskundigen die 'wetenschappelijk onderbouwd' menen aan te moeten tonen dat hetzij Technische Analyse danwel Fundamentele Analyse volkomen waardeloos is omdat er geen koersen mee voorspeld kunnen worden.

In zekere zin hebben deze 'deskundigen' gelijk, want voorspellen is helaas onmogelijk. Het gevecht tussen vraag en aanbod gaat immers onverstoord door.
Lees meer...
 

Het 55ste nieuwsmagazine is gereed

Het laatste nieuwsmagazine is gereed. Het woord "laatste" uit de vorige zin heeft een dubbele betekenis. Het is de meest recente en echt het laatste nieuwsmagazine.

Het nieuwsmagazine is ooit in het papierrijke tijdperk in het leven geroepen om de leden te informeren. De laatste tijd informeren wij de leden dubbel. Dubbel in de zin dat al het nieuws ook op onze website staat.

Lees meer...
 

MACD systeem foutloos.

Deel 2 door Dr Martin Boot

De studie van de MACD heeft tot nu toe het volgende opgeleverd:

  1. De MACD geeft 65% foutieve signalen.
  2. Het systeem kan niet worden verbeterd via een stop loss of andere toepassingen van money management.
  3. Vermogensbeheerders sturen de belegger het bos in met praatjes als "de belegger moet direct anticiperen op een signaal en dat lukt alleen ons vakmensen maar". De waarheid is dat er niet kan worden ingegrepen in de MACD.
  4. De voorstellen die tot nu toe zijn gedaan om de MACD te verbeteren, doen allemaal onder voor de MACD zelf.
Lees meer...
 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Resultaten 190 - 210 van 435

http://www.beleggersonline.nl/ Validated by HTML Validator (based on Tidy) © 2020 Hcc Beleggen Website


De laadtijd van deze pagina is: 0.31866 seconden